Přihlašuji se do Asociace školní psychologie ČR a zavazuji se dodržovat její stanovy.