Časopis školní psycholog

Posted in Uncategorised

Aktuální číslo časopisu 1/2018:

Je k dispozici na stránkách časopisu.

Informace pro autory:

Příspěvky je možné zasílat prostřednictvím online systému časopisu nebo mailem členům výboru Asociace.

Osnova pro posuzování textů do časopisu Školní psycholog


1. Tématická vhodnost do časopisu ŠPs
2. Originalita (původnost) a aktuálnost příspěvku
3. Kvalita: sdělení (doložitelnost, věrohodnost) + textu (srozumitelnost a
vstřícnost vůči čtenáři)
4. Rozsah/případně rubrika/ budeme-li rozlišovat.