Aktuálně

Informace členům listopad 2017

Posted in Aktuality

Členská schůze AŠP ČR 2017 8.11.2017

Členská schůze AŠP ČR proběhla jako součást programu konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017 dne 8.11.2017 v učebně č. 30, na PdF MU, Poříčí 31, Brno. Zúčastnilo se jí 14 členů. Zápis z jednání je již k dispozici. Součástí zápisu je i zápis o jednání (rozdělení rolí) nového Výkonného výboru AŠP ČR, který byl členskou schůzí zvolen pro následující období a odsouhlaseny návrhy na aktualizaci stanov AŠP ČR. Zpráva o hospodaření Asociace za minulý rok 2016 je k dispozici rovněž. Byla rovněž osouhlasena výše členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 350 Kč.