Aktuálně

Aktuality prosinec 2017

Posted in Aktuality

V prosinci se nám podařilo:

  • připravit fogalerii z konference
  • odeslat notářsky ověřený zápis z volebního jednání AŠP i upravené stanovy na rejstříkový soud
  • na základě požadavků účastníků konference připravit na leden 2018 dva workshopy o práci se třídou (pro dvě skupiny školních psychologů); kapcita již je bohužel vyčerpána

A také bychom vám chtěli popřát:

Hezké svátky a úspšný příští rok. PF 2018!

Informace členům listopad 2017

Posted in Aktuality

Členská schůze AŠP ČR 2017 8.11.2017

Členská schůze AŠP ČR proběhla jako součást programu konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017 dne 8.11.2017 v učebně č. 30, na PdF MU, Poříčí 31, Brno. Zúčastnilo se jí 14 členů. Zápis z jednání je již k dispozici. Součástí zápisu je i zápis o jednání (rozdělení rolí) nového Výkonného výboru AŠP ČR, který byl členskou schůzí zvolen pro následující období a odsouhlaseny návrhy na aktualizaci stanov AŠP ČR. Zpráva o hospodaření Asociace za minulý rok 2016 je k dispozici rovněž. Byla rovněž osouhlasena výše členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 350 Kč.

Informace členům říjen 2017

Posted in Aktuality

Členská schůze AŠP ČR 2017 (aktualizováno 30.10.2017)

Členská schůze AŠP ČR proběhne jako součást programu konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017 dne 8.11.2017 v učebně č. 30, na PdF MU, Poříčí 31, Brno od 17:30 do 18:50 a je volně přístupná všem členům Asociace bez ohledu na to, zda jsou účastníky konference. Jedná se o volební sjezd Asociace, tedy prosíme o účast i nabídky kandidátů na členy výboru (detailní informace dostanou členové Asociace emailem). Pro informaci přidáváme návrh na aktualizaci stanov AŠP ČR, které budou na programu jednání (stávající stanovy pro srovnání) a přikládáme i zprávu o hospodaření Asociace za minulý rok 2016

Dopňujeme o informaci členům (dopis najdete i ve svých maiových schránkách):

Vážení členové Asociace školní psychologie,

na konferenci Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017-Příklady dobré praxe (http://novinky.skolnipsychologie.cz/), která se bude konat ve dnech 8.-9.11.2017 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, bude probíhat Sjezd AŠP a tedy i volba nového výboru AŠP, a budeme také navrhovat některé změny ve stanovách.

Prosíme o zasílání návrhů kandidátů do nového výboru AŠP (předpokládáme rozšíření výboru), abychom mohli předpřipravit kandidátní listinu. Návrhy na kandidáty, prosím, posílejte na adresu Terezy Vychopňové: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Stačí jméno a příjmení kandidáta. Ten by však měl být přítomen na sjezdu, aby mohl případnou nominaci přijmout.

Sjezd se bude konat na konci prvního konferenčního dne, tedy 8. 11. 2017 (cca mezi 17. – 19. hodinou – viz program konference) na PedF MU, Poříčí 31, místo konání konference i Sjezdu bude označeno šipkami. Další kandidáty bude možné navrhnout také přímo na místě sjezdu. Členové AŠP budou mít od 16 hodin vstup na konferenci zdarma, aby se mohli Sjezdu
účastnit.

Zároveň můžete na webu AŠP shlédnout staré stanovy a návrh nových stanov, o kterých se bude hlasovat. (výše na této stránce)

S pozdravem

Jana Zapletalová, Mirka Lazarová a Jan Mareš, za AŠP

 


Nabídka místa školního psychologa 

Ředitelka ZŠ Slapy pouze s prvním stupněm (Praha - západ) hledá do školy školního psychologa alespoň na dva dny v týdnu. Zájemci o tuto pozici mohou kontaktovat přímo paní ředitelku  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

Informace členům březen 2017

Posted in Aktuality

Aktuálně se snažíme o „rekonstrukci“ asociace a dohledání zájemců o členství, rozesílali jsme e-mail všem původním členům a účastníkům konferencí AŠP. Aktualizovaný seznam členů AŠP ČR najdete v sekci Asociace. Pokud máte zájem o členství, vyplňte přihlášku a kontaktujte nás mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Všem platícím členům AŠP jsme již zaslali potvrzení o přijetí platby členského příspěvku. Dovolujeme si rovněž připomenout letošní konferenci Novinky v pedagogické a školní psychologii: Příklady dobré praxe, která proběhne na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Brnove dnech 8.-9.11.2017 a která bude zároveň volební konferencí AŠP ČR. Proto je součástí online přihlášky i možnost navrhnout jména členů, kteří by podle Vás mohli kandidovat do Výboru AŠP ČR.